Hvem er vi?

Vi er en lokal, nystartet rullende smede- og vikarvirksomhed, som servicerer industrien og landbruget døgnets 24 timer.Jeg har 30 års erfaring som kleinsmed med reparationer og nye konstruktioner inden for industri og landbrug.

 Læs artikel om Uhrenholt Multiservice, 
fra Landbrug Nord.

Industri:

 • Fremstilling og montage, af nye konstruktioner
 • Reparation af konstruktioner
 • Service og vedligehold
 • Drejning og fræsning
 • Klip og buk
 • Valsning
 • Alt forfaldene svejsearbejdeLandbrug:

 • Reparation af alle slags vogne
  også gyllevogne.
 • Udskiftning af skær til rendegraver, gummiged og minilæssere.
 • Reparation af skovle, greb med overfald samt konstruktion af nye skovle efter kundens ønsker og behov.
 • Reparation af halmfyr og kedler
 • Reparation af kornsnegle og kornelevatorer, køreriste og låg til korngrave.
 • Reparation af al slags inventar.
 • Udvikling og fremstilling af bl.a. griselegetøj.
 • Alt forefaldende svejsearbejde.
 • Hjælp til markarbejde, staldvask osv.
 • Medbringer egen generator til arbejde hvor der ikke er mulighed for strømtilslutning fx i marken.
 • Har kørekort A, B, C, D, E.

Priser:

Timeløn uden værkstedsbil og værktøj

kr. 250,- pr. timeTimeløn med værkstedsbil og værktøj

kr. 350,- pr. timeTimeløn ved arbejde med klip, buk, valsning, drejning og fræsning

kr. 420,- pr. timeTimesats påbegyndes, når jeg er ved kunden og slutter, når jeg kører fra kunden minus pauser, så faktisk arbejdstid afregnes.Pris pr. kørt km.
Kørsel i værkstedsbil afregnes fra
Gerdingvej 2, 9520 Skørping.

kr. 9,75 pr. km.
Aften- og nattillæg, hvis ikke andet er aftalt

kr. 150,- pr. timeWeekend. og helligdagstillæg,
hvis ikke andet er aftalt

kr. 150,- pr. timeVed tilkald aften, nat, weekend og helligdage faktureres der min. 3 timer.

Timesatser er excl. moms og materialer.

Tilbud afgives skriftligt på mail. Faktura sendes gerne på mail, når kunden ønsker det.


50%
RABAT

for de første to arbejdstimer


Gælder for alle nye kunder!